Mijn gereedschapskist

Wat zit er in mijn ‘gereedschapskist’:

MEDIËREND LEREN

Vanuit de achtergrond van Mediërend Leren* bied ik een aanpak die maximaal aansluit bij wat jouw kind nodig heeft.
Ik volg geen ‘bestaande’ methode, ik zit niet vast aan wat je kind op school krijgt aangeboden als blijkt dat dat niet aansluit bij wat hij of zij nodig heeft.

COGNITIEVE FUNCTIES

Achter alle leerprocessen schuilen cognitieve functies** (denk aan: waarnemen, nauwkeurig zijn, gegevens verzamelen, relaties leggen, selecteren en elimineren en nog veel meer).
Als een van die functies hapert, kan een kind niet goed presteren. Dat geldt niet alleen voor schoolse taken, maar ook voor allerlei dagelijkse bezigheden zoals zelfstandig aankleden, douchen, huiswerk maken, voor je eigen spullen zorgen etc.

We zoeken uit wat er hapert en hoe we dat aanpakken: bewustworden, versterken, omzeilen. We doen dit soms met ‘schools’ materiaal, maar ook heel vaak in spelletjes :)).

TAALKANJER

Met Taalkanjer*** heb ik een ander aanbod voor lezen en spellen ontwikkeld, dat ik ook inzet in mijn eigen praktijk.

Vooral het visuele aspect van lezen en spellen krijgt op school onvoldoende aandacht, waardoor we zien dat kinderen soms eenzijdig blijven ‘hangen’ in auditieve strategieën.

Komen dit soort uitspraken je bekend voor:

  • Hij schrijft precies wat hij hoort.
  • Hij kent de regels wel, maar hij past ze niet toe.
  • Hij raadt soms maar naar wat er staat.
  • Hij heeft een woord net gelezen en nu weet hij weer niet wat er staat.

Dan is de kans groot dat je kind onvoldoende profiteert van zijn sterke visuele geheugen. Mijn begeleiding is erop gericht om daar verandering in te brengen. Zo nodig schakelen we ook de tastzin en motoriek in.

Bovendien bied ik op het gebied van spelling inzichten en uitleg op basis van logica, zoals die op school niet wordt aangeboden, zodat kinderen die soms al heel lang vastlopen snel stappen kunnen zetten. Heel veel verwarrende spellingscategorieën kieperen we overboord en we concentreren ons op een paar die echt SUPERbelangijk zijn.

Waarom geloof ik niet in een ‘behandeling’ die nauw aansluit bij wat school aanbiedt?
Als je kind vastloopt in het aanbod van school, dan is ‘meer van hetzelfde’ niet effectief.

Daarom maak ik op basis van 20 jaar ervaring een ‘eigen wijze’ keus voor een andere aanpak.

*Mediërend Leren

Uitgangspunten van Mediërend leren: We zoeken samen naar een oplossing; ik ben ervan overtuigd dat er altijd groeimogelijkheden zijn voor een kind, ook als anderen of het kind zelf de moed al opgeven. Ik ga uit van de drie-eenheid kind-begeleider-lesmateriaal, dat wil zeggen dat als er iets niet lukt, dan ligt de oorzaak in alledrie die eenheden en niet alleen bij het kind. Ik help een kind zijn eigen manier van denken en handelen te onderzoeken om zo efficiënter en beter te leren werken. Ik zeg niet hoe het moet, maar ik help het kind te ontdekken hoe het kan.

**Cognitieve functies

Cognitieve functies zijn beschreven door Feuerstein en in Nederland uitgewerkt door Emiel van Doorn bij het Stibco. Hij plaatste 22 cognieve functies – de bouwstenen van ons denken – in een omgekeerde piramide. (https://www.stibco.nl/index.php/cognitieve-functies). Deze cognitieve functies staan centraal in mijn werk.

***Taalkanjer – Met Taalkanjer bied ik samen met mijn collega Margit Kiewit online (en dus landelijk) cursussen aan ouders van kinderen die worstelen met lezen en spellen.
Onze motto’s zijn:

‘zomaar’ oefenen heeft geen zin: bij iedere taak of oefening die we van een kind vragen, moet zowel voor het kind als voor zijn of haar ouders duidelijk zijn waarom we het vragen. Wij zijn dan ook heel helder over onze strategie en de stapjes die we zetten.

‘meer van hetzelfde’ is niet effectief: als een kind vastloopt op school, heeft het een passende aanpak nodig, waarin gezocht wordt naar andere wegen die naar “Rome” leiden.  Wij zoeken uit welke vaardigheden, inzichten en kennis ontbreken en gaan daarmee aan de slag.

Bij jonge kinderen kan ik nog een stapje verder richting de basis, door gebruik te maken van het materiaal van Alfabedding, waarbij we de tastzin inzetten voor het verkrijgen van een helder letterbeeld. Zonder helder letterbeeld ontstaat geen helder woordbeeld en zonder woordbeeld blijf je ‘twijfelen, raden, moeizaam ontcijferen, zuchten en steunen’!

Alle inzichten en uitgangspunten van Taalkanjer gebruik ik ook bij mijn begeleiding in mijn eigen praktijk, als er sprake is van problemen van lezen en spellen.