Visueel woordbeeld

Wat is dat eigenlijk, een visueel woordbeeld?

Als jij leest, dan lijkt dat vaak helemaal vanzelf te gaan. Heel veel woorden lees je eigenlijk in een fractie van een seconde. Je hoeft ze niet te ‘ontcijferen’, je ziet gewoon “BAM” wat er staat.

Dat komt omdat je van heel veel woorden (echt heel veel!) een ‘plaatje’ in je hoofd hebt, zodanig dat jouw brein die woorden meteen herkent. Het denkt: “Hey, dat woord heb ik eerder gezien en ik weet wat er staat!”

Zo’n plaatje noemen we een ‘visueel woordbeeld’.

Super handig, want het helpt je om woorden snel te lezen.
En het helpt je ook om ze goed te schrijven – bij spelling dus.

Als jouw kind nog regelmatig worstelt bij het lezen van woorden die hij al vaker gezien heeft (en dan bedoel ik een keer of 4 à 5), dan kun je ervan uitgaan dat hij zo’n handig visueel woordbeeld niet heeft.

En als hij een woord de ene keer zus en de andere keer zo schrijft… (en vaak fout dus), dan mist hij ook dat handige mentale spiekbriefje. Want zo zou je dat woordbeeld ook kunnen noemen.

luuew cropkeikt crophilarietijdhet slagtover

Heel veel oefentijd op school wordt door jouw kind dan waarschijnlijk niet optimaal benut. Want hoe moet je zonder woordbeeld onthouden hoe je woorden moet spellen? Ga er maar aan staan!

Als je alleen maar luistert, dan zijn hont, plijn, vrauw, en kompjoeter ook goed, toch?
Goed kijken is dan een veel betere strategie!

Als jouw kind op deze manier tobt met taal, dan is het zaak om eerst de vorming van visuele woordbeelden op gang te brengen. Heel vaak lukt dat heel snel!
Met een speciale techniek uit Engeland trainen we dat en daarna oefenen jullie thuis iedere dag een paar minuutjes.

Het oefenen van ‘weetwoorden’ gaat daardoor steeds makkelijker!

Ook aan de slag met spiekbriefjes?
Neem dan contact op:
013-5340755
of: jorien@abcTaalGoirle.nl